Arzător de grăsimi seforă

Genesis Chapter 1 1La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pămîntul. Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua întîi. Şi aşa a fost. Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a doua. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Dumnezeu slăbire efecte de prune văzut că erau bune.

Astfel a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a şasea. Chapter 2 1Astfel au fost sfîrşite cerurile şi pămîntul, şi toată oştirea lor. Al patrulea rîu este Eufratul. Ea se va arzător de grăsimi seforă, femeie, pentrucă a fost luată din om.

Chapter 3 1Şarpele era mai şiret decît toate fiarele cîmpului pe cari le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii: ,Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: ,Să nu mîncaţi din toţi pomii din grădină? A luat deci din rodul lui, şi a mîncat; a dat şi bărbatului ei, care era lîngă ea, şi bărbatul a mîncat şi el.

Holy Bible

Nu cumva ai mîncat din pomul din care îţi poruncisem să nu mănînci? Aceasta îţi va zdrobi capul, şi tu îi vei zdrobi călcîiul. Cu multă trudă să-ţi scoţi hrana din el în toate zilele vieţii tale; 18spini şi pălămidă să-ţi dea, şi să mănînci iarba de pe cîmp. Să -l împedecăm dar acum ca nu cumva să-şi întindă mîna, să ia şi din pomul vieţii, să mănînce din el, şi să trăiască în veci.

Chapter 4 1Adam s'a împreunat cu nevastă-sa Eva; ea a rămas însărcinată, şi a născut pe Cain. Şi a zis: ,Am căpătat un om cu ajutorul Domnului!

Romanian Translation

Abel era cioban, iar Cain era plugar. Domnul a privit cu plăcere spre Abel şi spre jertfa lui; 5dar spre Cain şi spre jertfa lui, n'a privit cu plăcere.

Cain s'a mîniat foarte tare, şi i s'a posomorît faţa. Dacă faci bine, vei fi bine primit; dar dacă faci rău, păcatul pîndeşte la uşă; dorinţa lui se ţine după tine, dar tu să -l stăpîneşti. Sînt eu păzitorul fratelui meu? Glasul sîngelui fratelui tău strigă din pămînt la Mine. Pribeag şi fugar să arzător de grăsimi seforă pe pămînt.

nu căldăriile ajută la arderea grăsimilor

El a început apoi să zidească o cetate, şi a pus acestei cetăţi numele fiului său Enoh. Sora lui Tubal-Cain era Naama.

Nevestele lui Lameh, ascultaţi cuvîntul meu! Am omorît un om pentru rana mea, Şi un tînăr pentru vînătăile mele. Atunci au început oamenii să cheme Numele Domnului.

ce băuturi pot arde grăsime

Chapter 5 1Iată cartea neamurilor lui Adam. În ziua cînd a făcut Dumnezeu pe om, l -a făcut după asemănarea lui Dumnezeu.

Account Options

Chapter 6 1Cînd au început oamenii să se înmulţească pe faţa pămîntului, şi li s'au născut fete, 2fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase; şi din toate şi-au luat de neveste pe acelea pe cari şi le-au ales.

Noe era un om neprihănit şi fără pată între cei din vremea lui: Noe umbla cu Dumnezeu. Chapter 7 1Domnul a zis lui Noe: ,Intră în corabie, tu şi toată casa ta; căci te-am văzut fără prihană înaintea Mea în neamul acesta de oameni. Apoi Domnul a închis uşa după el.

Apele au crescut şi au ridicat corabia, şi ea s'a înălţat deasupra pămîntului. N'a rămas decît Noe şi ce era cu el în corabie.

mod supranatural de a pierde în greutate